แจ้งการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 1 โอนเงินผ่านธนาคาร

เลขที่บัญชี 111-3-93643-9

บริษัท ไพร์ม รีซอร์สเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภท บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขพร้อมเพย์ 0105559148813

ขั้นตอนที่ 2 แจ้งโอน

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งการชำระเงิน โดยการกรอกฟอร์มข้างล่าง

    พร้อมเพย์ 0105559148813ธนาคารไทยพาณิชย์ (111-3-93643-9)